HS1010A/Trendbox เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น HS1010A

เครื่องวัดแสง รุ่น HS1010A แบรนด์ Trendbox

LIGHT METER

คุณสมบัติ

 • มีความแม่นยำสูง
 • ช่วงการวัดกว้าง
 • เลือกระดับการวัดอัตโนมัติ
 • วัดค่าสูงสุดและต่ำสุด
 • การบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

ข้อมูลจำเพาะ

 • ช่วงการวัด : 2000/20000/200000 Lux 200/2000/20000 Fc
 • ความละเอียด : 1 Lux/0.1FC
 • ความแม่นยำ : ± 4% ±10dgts(lt10000Lux) ±5% ±10dgts(gt10000Lux)
 • การทำซ้ำ : ±2%
 • ความถี่ : 2/s
 • ขนาด : 9.2 x 6.3 x 3 inches
 • น้ำหนัก : 4 ounces

Leave a Comment