PCE-174/PCE Instrument เครื่องวัดความแสง LIGHT METER

เครื่องวัดความแสง รุ่น PCE-174

เครื่องวัดความแสง รุ่น PCE-174 แบรนด์ PCE Instrument

Light Meter

คุณสมบัติ

 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • มีฟังก์ชั่นค้างไว้สูงสุดต่ำสุด
 • จอแสดงผล Backlight
 • 3 3 / 4 นิ้วจอ LCD ; 41 ส่วนกราฟิกบาร์
 • แสดงผลใน Lux หรือ FootCandle
 • แสดงระดับแบตเตอรี่ และปิดอัตโนมัติ
 • ตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นเมื่อเกินช่วงการวัดได้เกิน

ข้อมูลจำเพาะ

มีช่วงการวัด

 • 40.00 / 400.0 / 4000 / lux
 • 40.00 / 400.0 klux
 • 40.00 / 400.0 / 4000 / fc
 • 40.00 kfc

ความละเอียด

 • 0.1/1/10/100 lux
 • 0.01/0.1/1/10 FootCandle

ความแม่นยำ

 • ± 5% ของการอ่าน± 10 ตัวเลข (<10,000 ลักซ์)
 • ± 10% ของการอ่าน± 10 หลัก (> 10,000 ลักซ์)
 • อัตราการทำซ้ำ : ± 3%
 • หน่วยความจำ : บันทึกข้อมูลการวัดได้16000 ค่า
 • ใช้เวลาวัดประมาณ 2 วินาทีถึง 99 วินาที
 • เมื่อเครื่องโอเวอร์โหลด จะปรากฏสัญลักษณ์ OL บนหน้าจอ
 • สภาพโดยรอบขณะทำงานควรมี 0 to 40ºC/80% r.h.
 • หน้าจอแอลซีดี 3 3/4 หลัก
 • อัตราการฟื้นฟูหน้าจอ : 1.5 ต่อวินาที
 • ใช้แบตเตอรี่ 9V
 • เครื่องมีขนาด 203 x 75 x 50 mm
 • เซนเซอร์มีขนาด 115 x 60 x 20 mm
 • สายเคเบิลยาว150 cm
 • เครื่องหนัก 280 g
 • มาตรฐานความปลอดภัย : IEC-1010-1 EN 61010-1

Leave a Comment