LX-1108/PROTROS เครื่องวัดแสง Light Meter

เครื่องวัดแสง รุ่น LX-1108

เครื่องวัดแสง รุ่น LX-1108 แบรนด์ PROTROS

Light Meter

คุณสมบัติ

 • 5 ช่วง : 40.00 / 400.0 / 4,000 / 40,000 / 400,000 Lux
 • มีความละเอียดสูง : 0.01 Lux 100 Lux 0.01 Fc 10 Fc
 • สามารถเลือกประเภทแสงได้ 4 แสง : Tungsten, Fluorescent, Sodium or Mercury
 • มีเซนเซอร์ที่ใช้ตัวกรองภาพถ่ายและไดนามิกฟิลเตอร์แก้ไขสีเฉพาะกับ C.I.E. photopic
 • เซ็นเซอร์วัดแสงแยกกันช่วยให้ผู้ใช้เพื่อวัดแสงในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • เลือกหน่วย : lux & Foot-Candle
 • มีจอ LCD ขนาดใหญ่แสดงด้วยกราฟแท่ง ตัวบ่งชี้
 • แผงหน้าสามารถต้านทานน้ำได้
 • ใช้ปุ่มยางสำหรับการเลือกฟังชั่น
 • วงจร LSI มีความน่าเชื่อถือสูงและความทนทาน
 • มีขนาดกะทัดรัดและการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม
 • การรักษาข้อมูลและค้างข้อมูลไว้สูงสุด
 • ปิดอัตโนมัติหรือปิดด้วยตนเอง
 • ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ
 • ส่งออกข้อมูลแบบอนุกรม RS-232 คอมพิวเตอร์
 • ซอฟต์แวร์เสริมของ RS232

ข้อมูลจำเพาะ

ช่วง ช่วงการแสดงผล ความละเอียด ความถูกต้อง
40.00 Lux 0-40.00 Lux 0.01 Lux ±(3% rdg + 0.5% FS)
400.0 Lux 25.0-400.0 Lux 0.1 Lux
4,000 Lux 250-4,000 Lux 1 Lux
40,000 Lux 2,500-40,000 Lux 10 Lux
400,000 Lux 25,000-400,000 Lux 100 Lux <100,000 Lux: ±(3% rdg + 0.5 FS)
>100,000 Lux: @ for reference only
4,000 Fc 0-3.720 Fc 0.001 Fc ±(3% rdg + 0.5% FS)
40.00 Fc 2.32-37.20 Fc 0.01 Fc
400,0 Fc 23.2-372.0 Fc 0.1 Fc
4,000 Fc 232-3,720 Fc 1 Fc
40,000 Fc 2,320-40,000 Fc 10 Fc <9,300 Fc: ±(3% rdg + 0.5 FS)
>9,300 Fc: @ for reference only

 

Leave a Comment