PCE-SPM 1/PCE เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น PCE-SPM 1

เครื่องวัดแสง รุ่น PCE-SPM 1 แบรนด์ PCE Instruments

LIGHT METER

คุณสมบัติ

 • ช่วงการวัด : 0 … 2,000 วัตต์ / ตารางเมตรหรือ 0 … 634 BTU / (ฟุต² x สูง)
 • ความละเอียด : 0.1 W / ตารางเมตรหรือ 0.1 บีทียู / (ฟุต² x สูง)
 • ความแม่นยำ : ± 10 วัตต์ / ตารางเมตรหรือ± 3 บีทียู / (XH ฟุต²) หรือ± 5%;
 • ต่ำสุดสูงสุดและข้อมูลที่เก็บในฟังก์ชั่น
 • ความสามารถความในตัวช่วยให้สำหรับการบันทึกระยะยาวของการวัดช่วงเวลา
 • ขับเคลื่อนโดย 4 x AAA Li – ion แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 16 วัน ชาร์จเต็ม
 • พอร์ต RS-232 ข้อมูลสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลการวัดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
 • รวม CD-ROM ที่มีซอฟแวร์ที่ใช้ Windows ที่รองรับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด
 • เหมาะสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ สำรวจ ติดตั้ง ตรวจสอบ และใช้ในการตรวจสอบพลังานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี ใช้สำหรับการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Read morePCE-SPM 1/PCE เครื่องวัดแสง LIGHT METER

RS-105/RS Pro เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น RS-105

เครื่องวัดแสง รุ่น RS-105 แบรนด์ RS Pro

LIGHT METER

คุณสมบัติ

 • ฟังก์ชั่นแสดงผลค้างไว้
 • คลอบคลุมการวัด 3 ช่วงเวลา
 • ปิดอัตโนมัติ
 • อินเตอร์เฟซอนุกรม RS-232
 • การปรับศูนย์
 • หน้าจอ LCD แสดงคู่กับการควบคุมความคมชัด
 • ขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่ 9 V pp3
 • ขนาด 180 x 72 x 32 มม.
 • พร้อมคู่มือการใช้งาน และ เซ็นเซอร์ที่มีฝาครอบป้องกัน

Read moreRS-105/RS Pro เครื่องวัดแสง LIGHT METER

PCE-174/PCE Instrument เครื่องวัดความแสง LIGHT METER

เครื่องวัดความแสง รุ่น PCE-174

เครื่องวัดความแสง รุ่น PCE-174 แบรนด์ PCE Instrument

Light Meter

คุณสมบัติ

 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • มีฟังก์ชั่นค้างไว้สูงสุดต่ำสุด
 • จอแสดงผล Backlight
 • 3 3 / 4 นิ้วจอ LCD ; 41 ส่วนกราฟิกบาร์
 • แสดงผลใน Lux หรือ FootCandle
 • แสดงระดับแบตเตอรี่ และปิดอัตโนมัติ
 • ตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นเมื่อเกินช่วงการวัดได้เกิน

Read morePCE-174/PCE Instrument เครื่องวัดความแสง LIGHT METER

PCE-L 100/PCE Instrument เครื่องวัดความแสง LUX METER

เครื่องวัดความแสง รุ่น PCE-L 100

เครื่องวัดความแสง รุ่น PCE-L 100 แบรนด์ PCE Instrument

LUX METER

คุณสมบัติ

 • ระดับมาตรฐาน Class A ตาม CIE
 • ใช้เซนเซอร์โฟโตไดโอดซิลิกอนคุณภาพสูง
 • ช่วงการวัดขนาดใหญ่ถึง 300 klx
 • จอแสดงผลหลายค่า (จอกราฟฟิก)
 • มีการวัดแบบครั้งเดียว, ต่อเนื่อง
 • บันทึกแบบอัตโนมัติและบันทึกแบบกำหนดเอง
 • หน่วยความจำความจุ 512 ค่า ( ความคิดเห็น )
 • หน่วยความจำสามารถขยายได้
 • มีฟังก์ชั่นการสอบเทียบ
 • การวัดซ้อนทับและระยะไกล ( อุปกรณ์เสริม ) ในการวัดมุม 1 º 3 ºและ 10 º

Read morePCE-L 100/PCE Instrument เครื่องวัดความแสง LUX METER