DSM150/DAWSON เครื่องวัดแสง DIGITAL LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น DSM150
เครื่องวัดแสง รุ่น DSM150

เครื่องวัดแสง รุ่น DSM150 แบรนด์ DAWSON

DIGITAL LIGHT METER

DSM150 เครื่องวัดแสงดิจิตอลแบบพกพา มิเตอร์มีจอแสดงผลกราฟแท่งสำหรับการอ่านง่ายของความสว่างโดยรอบสูงสุด และต่ำสุด LX/FC เหมาะในหลายพื้นที่เช่นก่อสร้าง , ตรวจสอบ , การถ่ายภาพ , โรงเรือนสวนและอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติ

 • หน่วยวัด : ความสว่าง (Lux)/ ช่วงแสง (FC)
 • หน้าจอแสดงผล LCD
 • ปิดอัตโนมัติ
 • แสดงค่า สูงสุด/ต่ำสุด
 • การวัดแบบสัมพัทธ์
 • โหมดสูงสุดในการเก็บข้อมูลค้างไว้
 • แสงพื้นหลัง
 • แสดงแบตเตอรี่ต่ำ

Read moreDSM150/DAWSON เครื่องวัดแสง DIGITAL LIGHT METER

TM-209M/TENMARS เครื่องวัดแสง LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-209M

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-209M แบรนด์ TENMARS

LUX/FC Multi-LED Light Meter

คุณสมบัติ

 • ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนด JISC 1609: ปี 1993 และ CNS 5119
 • การตอบสนองสเปกตรัมตรงตามมาตรฐานการส่องสว่าง CIE
 • สามารถเลือกหน่วย วัดความเข้มของแสง ในหน่วย ลักซ์ (LUX) หรือ ฟุตแคนเดิล (FOOTCANDLE)
 • เซนเซอร์ : ซิลิคอนไดโอดและตัวกรองแสง
 • มีฟังก์ชั่น : โคไซน์(Cosine)เชิงมุมในการแก้ปัญหา
 • สามารถบันทึกข้อมูลโดยผู้ใช้งานได้ 99 ข้อมูล

Read moreTM-209M/TENMARS เครื่องวัดแสง LUX METER

LT40/EXTECH เครื่องวัดแสง LED LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น LT40

เครื่องวัดแสง รุ่น LT40 แบรนด์ EXTECH

LED LIGHT METER

คุณสมบัติ

 • เครื่องวัดแสง รุ่น LT40 ที่มี LED วัดแสงสีขาวและแสงมาตรฐานในหน่วย Lux หรือ Foot-Candle (Fc)
 • เซ็นเซอร์ในตัวพร้อมฝาครอบป้องกัน
 • จอแสดงผล : LCD 4000 นับ
 • การวัดค่าโคไซน์และสี
 • บันทึกค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเฉลี่ย
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน และกระเป๋า

Read moreLT40/EXTECH เครื่องวัดแสง LED LIGHT METER

DT-8809A/CEM เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น DT-8809A

เครื่องวัดแสง รุ่น DT-8809A แบรนด์ CEM

DATALOGGING LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น DT-8809A แบรนด์ CEM ให้การแสดงผลระดับแสงที่แม่นยำ Foot Candles (FC) หรือ LUX
ในช่วงกว้าง เพียงแค่เปิดฟังก์ชันสวิตช์เพื่อเลือกขนาด “lux” และตั้งค่าช่วงที่ต้องการ แล้วเอาเครื่องตรวจจับภาพกับแหล่งกำเนิดแสงในตำแหน่งแนวนอนและอ่านจากจอ LCD เมื่อวัดเสร็จสมบูรณ์แทนเครื่องตรวจจับภาพจากแหล่งกำเนิดแสง

คุณสมบัติ

 • จอแสดงผล : LCD 4000 นับ
 • ช่วงการวัด : อัตโนมัติ
 • จอแสดงผล LCD นับ
 • แสดงผลกราฟแท่งอะนาล็อก / กลุ่ม : /41-segments
 • โหมดสัมพัทธ์
 • สูงสุดและเก็บข้อมูล
 • ปิดอัตโนมัติเมื่อเลิกใช้งาน
 • แสดงแบตเตอรี่ต่ำ
 • ผู้ใช้สามารถเลือกได้ FC/Lux

Read moreDT-8809A/CEM เครื่องวัดแสง LIGHT METER

LT45/EXTECH เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น LT45

เครื่องวัดแสง รุ่น LT45 แบรนด์ EXTECH

Color LED Light Meter

คุณสมบัติ

 • เหมาะสำหรับการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบระดับไฟ LED ในสถานที่ที่กำหนด
 • วัดได้ถึง : 40,000 Fc (Foot candles) หรือ 400,000 lux.
 • ประเภทไฟ LED สี คุณสามารถเลือก สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีม่วง หรือขาวสำหรับการวัด
 • เซ็นเซอร์วัดแสง ภายนอกปรับถึง 1.5 เมตร
 • หน่วยความจำภายในที่สามารถเก็บได้ถึง 99 ข้อมูล
 • หน้าจอ LCD แสดงผล
 • โคไซน์และแก้ไขการวัดสี
 • ช่วง : Lux 400,4000,40000,400000 / Foot-candle(Fc) Range 40,400, 4000,40000
 • ความแม่นยำ : ± 3%

Read moreLT45/EXTECH เครื่องวัดแสง LIGHT METER