45170/EXTECH เครื่องวัดแสง LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น 45170

เครื่องวัดแสง รุ่น 45170 แบรนด์ EXTECH

LUX METER

คุณสมบัติ

 • เหมาะกับการใช้งานทั่วไปตัวเครื่องสามารถพกพาได้สะดวก และยังมาพร้อมกันจอแอลซีดีขนาดใหญ่ที่สมามรถแสดงผลของ อุณหภูมิ และ ความเร็วลม หรือ ความชื้นสัมพัทธ์ พร้อมกันได้
 • มีฟังก์ชั่นค้างค่าการวัด เพื่อง่ายต่อการอ่านค่า
 • สามารถแสดงค่า ต่ำสุด /สูงสุด ได้
 • ใบพัดถูกออกแบบมาให้ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความถูกต้องของการวัดความเร็วลมในหน่วยของ ft / min, MPH, m / s, km / h, และKnots
 • เซ็นเซอร์วัดค่า ความชื้น แบบฟิล์มบางสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็ว
 • มีฟังก์ชั่นตรวจวัด อุณหภูมิ
 • สามารถใช้ โพรบ วัดอุณหภูมิ TYPE K วัดอุณหภูมิได้สูงสุด 2372 ° F (1,300 ° C) โดยใช้เซ็นเซอร์โฟโต้ไดโอดสำหรับการวัดค่าความเข้มของแสง
 • ฟังก์ชั่นโคไซน์ ในการคำนวณการ วัดแสง
 • มีฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • ฟังก์ชั่นเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
 • แหล่งพลังงาน : แบตเตอรี่ 9V

Read more45170/EXTECH เครื่องวัดแสง LUX METER