5032C/Gossen เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น 5032C

เครื่องวัดแสง รุ่น 5032C แบรนด์ Gossen

LIGHT METER

คุณสมบัติ

  • มาตรการแสงความหนาแน่นใน cd /m² กับอะแดปเตอร์ความหนาแน่นของแสง (อุปกรณ์เสริม)
  • Silicon โฟโตไดโอดด้วย V กรอง (L) เพื่อตอบสนองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
  • การแก้ไขโคไซน์สำหรับแสงที่ตกกระทบเฉียง
  • ความไวสเปกตรัมของความสว่างเทียบเท่ากับความไวของสายตามนุษย์
  • ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลค้างไว้สูงสุด
  • มีตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่ ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก 2 นาทีหลังไม่มีการใช้งาน
  • สามารถใช้งานง่าย

Read more5032C/Gossen เครื่องวัดแสง LIGHT METER