LX100/KIMO เครื่องวัดแสง Digital Lux Meter

เครื่องวัดแสง รุ่น LX100

เครื่องวัดแสง รุ่น LX100 แบรนด์ KIMO

Digital Lux Meter

คุณสมบัติและรายละเอียด

  • เหมาะสำหรับการวัดแสง ในพื้นที่ทำงานภายในโรงงาน สายงานการผลิต สำนักงาน ที่จอดรถ โดยเฉพาะการควบคุมและตรวจสอบความสว่าง
  • ช่วงการวัด : จาก 0, 1 เพื่อความสว่างจอแสดงผล 150 000 lux (จาก 0, 01 13940 fc) สำหรับท้องถิ่น
  • ความละเอียดของ การวัดแสง 0.01 Lux
  • มีระบบวัดค่าในทางเวลา คือ ค่าสูงสุด ต่ำสุด และ ค่าเฉลี่ย
  • เก็บข้อมูลสูงสุด , ระบบ relative วัดค่าต่อเนื่อง
  • วัดเทียบกับจุดอ้างอิงสำหรับปริมาณของผลงานส่องสว่างหรือองค์ประกอบ decrease.Sensing สว่างในซิลิกอนโฟโตไดโอด (ที่ responsivity สเปกตรัมสอดคล้องกับ CIE โค้งโทนิค) .KIMO, ทำในประเทศฝรั่งเศส