EA33/EXTECH เครื่องวัดแสง LUX Meter

เครื่องวัดแสง รุ่น EA33

เครื่องวัดแสง รุ่น EA33 แบรนด์ EXTECH

LUX Meter

คุณสมบัติ

 • เครื่องวัดแสงช่วงวัดสูงสุด : 99,990Fc (999,900Lux)
 • มีความละเอียด : 0.001 Fc ( 0.01 Lux)
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นวัดค่าเฉลี่ยหลายจุด
 • ฟังก์ชั่นค้างค่าหน้าจอและฟังก์ชั่นเตือนเมื่อค่าความเข้มแสงเกินค่าที่กำหนดไว้ (Alarm)
 • มีความเข้มของการส่องสว่าง ( Candela ) การคำนวณ
 • สามารถจัดเก็บ และเรียกคืนการวัดถึง 50 ข้อมูลหรือแสตมป์นาฬิกาเวลาจริง
 • มีฟังก์ชันคลื่นรวมผลของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงหลัก
 • ทดสอบตามมาตรฐาน CNS 5119 Class II
 • สายเซ็นเซอร์วัดยาว 36 นิ้ว (0.9 เมตร)
 • พลังงานแบตเตอรี่ AAA จำนวน 6 ก้อน

Read moreEA33/EXTECH เครื่องวัดแสง LUX Meter