HS1010A/Trendbox เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น HS1010A

เครื่องวัดแสง รุ่น HS1010A แบรนด์ Trendbox

LIGHT METER

คุณสมบัติ

  • มีความแม่นยำสูง
  • ช่วงการวัดกว้าง
  • เลือกระดับการวัดอัตโนมัติ
  • วัดค่าสูงสุดและต่ำสุด
  • การบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

Read moreHS1010A/Trendbox เครื่องวัดแสง LIGHT METER