PCE-EM 882/PCE เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดความแสง รุ่น PCE-EM882

เครื่องวัดแสง รุ่น PCE-EM 882 แบรนด์ PCE Instruments

LIGHT METER

คุณสมบัติ

 • มีเซ็นเซอร์สำหรับวัดเสียง แสง อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
 • เสียง : จะต่ำ และสูงเฉลี่ย A และ C เสียงวัดจาก 35 … 130 dB
 • แสง : มาตรการ 20, 200, 2000, 20000 lux ช่วง
 • อุณหภูมิ : มีเครื่องวัดอุณหภูมิตั้งแต่ -20… +750 ºC / -4… +1400 ºF
 • ความชื้นสัมพัทธ์ (RH): ครอบคลุม 25 … 95% RH
 • คุณสมบัติสูงสุดค้าง ไว้ เก็บข้อมูล และประหยัดแบตเตอรี่อัตโนมัติปิด ฟังก์ชัน แสดงแบตเตอรี่ต่ำและช่วงมากกว่า
 • ช่วยให้การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์

Read morePCE-EM 882/PCE เครื่องวัดแสง LIGHT METER

PCE-SPM 1/PCE เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น PCE-SPM 1

เครื่องวัดแสง รุ่น PCE-SPM 1 แบรนด์ PCE Instruments

LIGHT METER

คุณสมบัติ

 • ช่วงการวัด : 0 … 2,000 วัตต์ / ตารางเมตรหรือ 0 … 634 BTU / (ฟุต² x สูง)
 • ความละเอียด : 0.1 W / ตารางเมตรหรือ 0.1 บีทียู / (ฟุต² x สูง)
 • ความแม่นยำ : ± 10 วัตต์ / ตารางเมตรหรือ± 3 บีทียู / (XH ฟุต²) หรือ± 5%;
 • ต่ำสุดสูงสุดและข้อมูลที่เก็บในฟังก์ชั่น
 • ความสามารถความในตัวช่วยให้สำหรับการบันทึกระยะยาวของการวัดช่วงเวลา
 • ขับเคลื่อนโดย 4 x AAA Li – ion แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 16 วัน ชาร์จเต็ม
 • พอร์ต RS-232 ข้อมูลสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลการวัดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
 • รวม CD-ROM ที่มีซอฟแวร์ที่ใช้ Windows ที่รองรับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด
 • เหมาะสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ สำรวจ ติดตั้ง ตรวจสอบ และใช้ในการตรวจสอบพลังานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี ใช้สำหรับการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Read morePCE-SPM 1/PCE เครื่องวัดแสง LIGHT METER

PCE-UV34/PCE เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น PCE-UV34

เครื่องวัดแสง รุ่น PCE-UV34 แบรนด์ PCE Instruments

LIGHT METER

คุณสมบัติ

 • สองช่วงการวัด : 0.000-1.999 mW/cm2หรือ 0.000-19.9 W/ตารางเมตร ,1.999-19.99 mW/cm2หรือ 19.99-199.9 W/ตารางเมตร
 • ตัวกรอง UV การแก้ไขภายนอก
 • ปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 นาที ของการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
 • จอ LCD ขนาดใหญ่
 • ฟังก์ชันค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และเก็บข้อมูล
 • การออกแบบที่กะทัดรัด

Read morePCE-UV34/PCE เครื่องวัดแสง LIGHT METER

PCE-EM 886/PCE Instruments เครื่องวัดแสง LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น PCE-EM 886

เครื่องวัดแสง รุ่น PCE-EM 886 แบรนด์ PCE Instruments

LUX METER

คุณสมบัติ

 • จอแสดงผล :LCD, 3 4/5 digits
 • มีฟังก์ชั่นแสงไฟ
 • มีความทนทาน
 • มีการบ่งบอกสถานะของแบตเตอรี่
 • วัดระดับของเสียง,แสง,อุณหภูมิและความชื้่นภายนอกนอกผ่านทาง K ประเภท thermocouple
 • สภาวะแวดล้อม : 0…+40 °C / <70 % H.r.
 • การเก็บรักษา : -10…+60 °C / <80 % H.r.
 • ขนาดมิเตอร์ : 170 x 78 x 48 mm
 • น้ำหนัก : 335 g

Read morePCE-EM 886/PCE Instruments เครื่องวัดแสง LUX METER

PCE-172/PCE Instruments เครื่องวัดความแสง LIGHT METER

เครื่องวัดความแสง รุ่น PCE-172

เครื่องวัดความแสง รุ่น PCE-172 แบรนด์ PCE Instruments

LIGHT METER

คุณสมบัติ

 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • ดีไซน์การออกแบบที่เป็นของแข็งและกันกระแทก
 • จอแอลซีดี 3½ ตำแหน่ง : อ่านสูงสุดคือ 1999
 • หน่วยการวัดสามารถแสดงผลใน lux หรือ footcandles
 • ตัวบอกระดับแบตเตอรี่
 • “Overload” ตัวบอกที่จะเตือนเมื่อช่วงการวัดเกิน

Read morePCE-172/PCE Instruments เครื่องวัดความแสง LIGHT METER