AR813/SMART SENSOR เครื่องวัดแสง DIGITAL LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น AR813
เครื่องวัดแสง รุ่น AR813

เครื่องวัดแสง รุ่น AR813 แบรนด์ SMART SENSOR

DIGITAL LUX METER

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะ

 • ช่วงการวัด : 1 ถึง 100,000 lux
 • ความแม่นยำ : <4% RGD ± 0.5% FS
 • เลือกหน่วย : LUX
 • เลือกวัดระดับอัตโนมัติ
 • ฟังก์ชั่นการค้างข้อมูล
 • ไฟฟ้าระบบปิดอัตโนมัติ
 • ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ
 • จอแอลซีดีเลือกแสงย้อนกลับ
 • การทำซ้ำ : ±2%
 • โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 0.1%
 • สัญญาณความถี่ : 1.5 ครั้ง/วินาที
 • ความละเอียด : 1 LUX
 • เวลาการตอบสนอง : 1 วินาที
 • มีระดับช่วงตัวบ่งชี้
 • สูงสุด/ต่ำสุด ในการอ่านและฟังก์ชั่นค้างข้อมูล
 • แหล่งพลังงาน : แบตเตอรี่ 9V
 • หน้าจอแสดงผล : จอแอลซีดี 48 * 31.8 มม.
 • สีผลิตภัณฑ์ : สีเทา + สีดำ
 • ขนาด : 166.2 x 64.0 x 30.5 มม.
 • น้ำหนัก : 116.5 กรัม

AR823/SMART SENSOR เครื่องวัดแสง LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น AR823
เครื่องวัดแสง รุ่น AR823

เครื่องวัดแสง รุ่น AR823 แบรนด์ SMART SENSOR

LUX METER

AR823 เครื่องวัดแสงที่ใช้แพร่หลายในแหล่งไฟฟ้าแสง , การเรียนการสอนการวิจัยการสร้างโลหะ, การตรวจสอบอุตสาหกรรม รวมไปถึงการวิจัยการเกษตรและการควบคุมไฟส่องสว่างภายในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะ

 • ช่วงการวัด : 1 ถึง 200.000 ลักซ์
 • ความแม่นยำ : 3% RDG ±5% FS ±4% RDG ±10 หลัก
 • หน่วยเลือก : LUX
 • โหมดเลือกคู่มือการใช้งาน 3 โหมด
 • ฟังก์ชั่นการค้างข้อมูล
 • ปิดอัตโนมัติ
 • ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ
 • ทำซ้ำ : ±2%
 • สภาะการทำงาน : 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • อัตราการสุ่มตัวอย่าง : 1.5 วินาที
 • จอแสดงผล Backlight
 • สูงสุด / ต่ำสุด การวัด
 • ฟังก์ชั่นสัมพัทธ์

Read moreAR823/SMART SENSOR เครื่องวัดแสง LUX METER

AR213A/SMART SENSOR เครื่องวัดแสง LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น AR213A
เครื่องวัดแสง รุ่น AR213A

เครื่องวัดแสง รุ่น AR213A แบรนด์ SMART SENSOR

LUX METER

เครื่องวัดแสงถูกนำมาใช้แพร่หลายในแหล่งไฟฟ้าแสง , การเรียนการสอนการวิจัยการสร้างโลหะ , การตรวจสอบอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับการเกษตรการวิจัยและการควบคุมไฟส่องสว่าง

ข้อมูลจำเพาะ

 • ช่วงการวัด : 1 ~ 100.000 lux
 • ความแม่นยำ : ±4% RDG ±10หลัก ±5% RDG ±10หลัก
 • โหมดการเลือก : LUX / FC
 • ฟังก์ชั่นค้างข้อมูล
 • ปิดอัตโนมัติและแสดงแบตเตอรี่ต่ำ
 • อุณหภูมิในการทำงาน : 0 ~ 40 องศาเซลเซียส
 • อัตราการสุ่มตัวอย่าง : 1ครั้ง / วินาที
 • ความละเอียด : 1 Lux
 • แสงไฟแสดงผล : Backlight
 • ฟังก์ชั่นแม็กซ์ & มิน วัดสูงสุดเท่านั้น
 • ฟังก์ชั่นสัมพัทธ์

Read moreAR213A/SMART SENSOR เครื่องวัดแสง LUX METER

AR813A/SMART SENSOR เครื่องวัดแสง LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น AR813A

เครื่องวัดแสง รุ่น AR813A แบรนด์ SMART SENSOR

LUX METER

คุณสมบัติ

 • ช่วงการวัด : 1 ถึง 100,000 ลักซ์
 • ความละเอียด : 1 ลักซ์
 • ความถูกต้อง : ± 4% RDG ± 10 หลัก± 5% RDG ± 10 ตัวเลข
 • หน่วยการเลือกแสง : Lux
 • สามารถเลือกการใช้งานได้ : 3 โหมด
 • เวลาการตอบสนอง : 1/s
 • อัตราการสุ่มตัวอย่าง : 2/วินาที
 • ฟังก์ชั่นการเก็บขอมูลสำรองค้างไว้
 • Backlight แสดงผล
 • ปิดอัตโนมัติเมื่อเลิกใช้งาน และแสดงแบตเตอรี่ต่ำ
 • พลังงาน : แบตเตอรี่ 9V
 • น้ำหนัก : 116 กรัม
 • ขนาด : 165 * 64 * 28 มม.