TM-203/TENMARS เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-203

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-203 แบรนด์ TENMARS

LIGHT METER

คุณสมบัติ

 • เหมาะสำหรับใช้งานในการ วัดความเข้มแสง ในงานทั่วไป เช่น ,โรงเรียน อื่นๆ
 • ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนด JISC 1609 : ปี 1993 และ CNS 5119
 • การตอบสนองสเปกตรัมตรงตามมาตรฐานการส่องสว่าง CIE
 • สามารถเลือกหน่วยวัดความเข้มของแสงในหน่วย ลักซ์ (LUX) หรือ ฟุตแคนเดิล (FOOTCANDLE)
 • เซนเซอร์ : ซิลิคอนไดโอดและตัวกรอง แสง
 • ปรับช่วงการวัดแบบอัตโนมัติ
 • สามาราถบันทึกข้อมูลได้ถึง 7,000 ข้อมูล โดยผ่าน USB ได้
 • ขนาดเครื่อง : 172x55x38 mm
 • น้ำหนัก : 250 g

Read moreTM-203/TENMARS เครื่องวัดแสง LIGHT METER

TM-205/TENMARS เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-205

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-205 แบรนด์ TENMARS

LIGTHT METER

คุณสมบัติ

 • หน้าจอแสดงผลแบบระดับ : 3 ½ LCD
 • สามารถอ่านได้สูงสุด 2000 อ่าน
 • ฟังก์ชั่นเตือนการวัดค่าเกินช่วงวัด
 • แสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
 • ตามมาตรฐาน JISC1609 : 1993 และ CNS 5119 ข้อกำหนดของชั้น A
 • การตอบสนองของสเปกตรัมใกล้เคียงกับประสิทธิภาพการส่องสว่างของ CIE
 • การวัดความเข้มของการส่องสว่างในหน่วย Lux หรือ Foot-candle
 • แหล่งกำเนิดแสงที่วัดได้รวมทุกช่วงที่มองเห็นได้
 • ใช้งานง่ายสะดวก พร้อมคู่มือแนะนำการใช้งาน

Read moreTM-205/TENMARS เครื่องวัดแสง LIGHT METER

TM-208/TENMARS เครื่องวัดแสง LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-208

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-208 แบรนด์ TENMARS

UVA/LUX/SOLAR METER

เครื่องวัดแสง TM-208 (TENMARS) เหมาะกับการวัดแสงในโกดัง, โรงงาน, อาคารสำนักงาน, ร้านอาหาร, ห้องสมุด, โรงพยาบาล, การถ่ายภาพ, วิดีโอ, โรงจอดรถ, พิพิธภัณฑ์หอศิลป์, สนามกีฬา, การรักษาความปลอดภัย อาคารและอื่น ๆ

คุณสมบัติ

 • จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 3 3/4 นิ้ว
 • สามารถวัดค่าได้ 3 อย่าง ในเครื่องเดียว
 • การ บันทึกข้อมูล ผ่าน USB : 45,000 ข้อมูล
 • ฟังก์ชั่นนาฬิกาและปฏิทิน
 • ฟังก์ชั่นเซ็ตค่าเริ่มต้นที่ศูนย์

Read moreTM-208/TENMARS เครื่องวัดแสง LUX METER

TM-201L/TENMARS เครื่องวัดแสง LED LIGHT (LUX/FC) METER

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-201L

เครื่องวัดแสง รุ่น TM-201L แบรนด์ TENMARS

LED LIGHT (LUX/FC) METER

คุณสมบัติ

 • ตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป : JISC1609 :1993 และ 5119 CNS
 • สามารถวัดความเข้มของ แสง ในหน่วยของ Lux และ Fc
 • วัดค่าความเข้มแสงจากแหล่งที่มาและแสงที่มองเห็นได้
 • เซ็นเซอร์ : ซิลิคอน โพโต้ไดโอด
 • การค้างค่าหน้าจอ
 • ความยาวของสายเซ็นเซอร์วัดแสง : ประมาณ 1.5 เมตร
 • จอแสดงผล : 3 ½ LCD กับการอ่านสูงสุด 1999 อ่าน
 • ฟังก์ชั่น : Max/Min พร้อมคู่มือการปรับ สามารถปรับด้วยตัวเองได้

Read moreTM-201L/TENMARS เครื่องวัดแสง LED LIGHT (LUX/FC) METER

TM-201/TENMARS เครื่องวัดความแสง LUX/LIGTH METER

เครื่องวัดความแสง รุ่น TM-201

เครื่องวัดความแสง รุ่น TM-201 แบรนด์ TENMARS

LUX/LIGTH METER

คุณสมบัติ

 • จอแสดงผลเป็นแบบ LCD ขนาด 3½ นิ้ว
 • มีฟังก์ชั่นเตือนการวัดค่าเกินพิกัด
 • มีฟังก์ชั่นเตือนสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
 • มีฟังก์ชั่น Cosine angular ในการวัดแสง
 • สามารถวัดค่าความเข้มแสงจากแหล่งที่มาและแสงที่มองเห็นได้
 • การวัดความเข้มของ แสง ในหน่วยของ Lux และ Fc
 • ความยาวของสายเซ็นเซอร์วัด แสง ประมาณ 1.5 เมตร
 • ตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป JISC1609 :1993 และ 5119 CNS

Read moreTM-201/TENMARS เครื่องวัดความแสง LUX/LIGTH METER