TES-1334A/TES เครื่องวัดแสง DIGITAL LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น TES-1334A
เครื่องวัดแสง รุ่น TES-1334A

เครื่องวัดแสง รุ่น TES-1334A แบรนด์ TES

DIGITAL LIGHT METER

คุณสมบัติ

  • ความไวแสงสเปกตรัมรูปภาพ CIE ใกล้รูปโค้ง
  • โคไซน์เชิงมุมแก้ไข
  • ช่องต่อเอาท์พุทอนาล็อคสำหรับการบันทึก
  • ฟังก์ชั่นการค้างข้อมูล , ฟังก์ชั่นค้างไว้สูงสุด

Read moreTES-1334A/TES เครื่องวัดแสง DIGITAL LIGHT METER