TES-1337/TES เครื่องวัดแสง LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น TES-1337

เครื่องวัดแสง รุ่น TES-1337 แบรนด์ TES

Digital Light/Lux Meter

คุณสมบัติ

  • เครื่องวัดแสง รุ่น TES-1337 มีการวัดที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
  • ฟังก์ชั่นการค้างข้อมูลบนหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านค่าและการบันทึก
  • ช่วงการวัด : 3% 5% RDG RDG
  • 20,200,2000, 20000lux
  • 20,200,2000, 20000fc
  • ความถูกต้อง : 3%rdg 0.5%fs 4%rdg 10%rdg as > 100000 lux/fs
  • ฟังก์ชั่น CIE V
  • ฟังก์ชั่นเตือนการวัดค่าเกินช่วงวัด เตือนไอคอน “OL”
  • ฟังก์ชั่นสัมพัทธ์
  • ความไวสเปกตรัมใกล้เคียงกับเส้นโค้ง phonotic CIE