TESTO 540/TESTO เครื่องวัดแสง LUX METER

เครื่องวัดแสง รุ่น TESTO 540

เครื่องวัดแสง รุ่น TESTO 540 แบรนด์ TESTO

LUX METER

คุณสมบัติ

 • Testo 540 เหมาะสำหรับการตรวจวัดความเข้มของแสง
 • ฟังก์ชั่น : การค้างข้อมูลที่หน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้อ่านค่าของการวัดได้ง่าย
 • ฟังก์ชั่น : การค้างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
 • ฝาครอบป้องกันสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย
 • อุณหภูมิ ในการเก็บ : -40 ถึง +70 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิ ในการทำงาน : 0-50 องศาเซลเซียส
 • เซนเซอร์ปรับให้เข้ากับความไวสเปกตรัมของสายตา
 • ประเภทแบตเตอรี่ : 2 * AAA
 • ระยะการใช้งานของแบตเตอรี่ : ประมาณ 200 ชั่วโมง
 • น้ำหนัก : 95 กรัม
 • ขนาด : 133 x 46 x 25 มม
 • ประเภท : Probe Lux
 • ช่วงการวัด : 0 ถึง 99,999 Lux
 • ความแม่นยำ : ± 3%
 • ความละเอียด : 1 Lux (0-19.999 Lux) ,10 Lux (ช่วงที่เหลือ)

TESTO 545/TESTO เครื่องวัดแสง LIGHT METER

เครื่องวัดแสง รุ่น TESTO 545

เครื่องวัดแสง รุ่น TESTO 545 แบรนด์ TESTO

LIGHT METER

เพื่อจะได้คุณภาพดี แสงส่องสว่างในที่ทำงาน โรงพยาบาล สำนักงาน หรือโรงเรียนได้ตามหลักเกณฑ์ ที่มีการตอบสนองแนวทางขั้นต่ำที่เฉพาะเจาะจง สามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องวัดแสง รุ่น Testo 545

คุณสมบัติ

 • มีการอ่านค่าความเข้มแสงที่แม่นยำใน lux
 • หน่วยความจำขนาดใหญ่สำหรับอ่านค่าถึง 3,000
 • จอแอลซีดี 4 สาย
 • อุณหภูมิในการเก็บ : -20 ถึง +70 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิในการทำงาน : 0-50 ° C
 • ประเภทแบตเตอรี่ : 9V แบตเตอรี่บล็อก
 • แบตเตอรี่ : 50 ชั่วโมง
 • น้ำหนัก : 500 กรัม
 • ขนาด 220 x 68 x 50 มม
 • โพรบชนิด : Lux
 • ช่วงการวัด : 0 ถึง +100000 Lux
 • ความละเอียด : 1 Lux (0 ถึง +32000 Lux) 10 lux (0 ถึง +100000 Lux)